produkční zajištění akcí

  • pochopení akce 
  • tvorba scénáře 
  • produkční dohled nad naplněním scénáře