Reference

K4 a.s.
kompletní realizace vánočního večírku a oslav desátého výročí společnosti pro 250 osob
united people s.r.o.
technické zajištění módních přehlídek v nákupních centrech na Slovensku a ozvučení reklamních akcí pořádaných společností
Talent Galaxy
technické zajištění a hudební produkce na módních přehlídkách včetně veletrhu Styl a Kabo.
Butterfly
technické zajištění módní přehlídky (zvuk, světla, molo, pódium) při otevírání salónu Butterfly, moderátor Leoš Mareš, vystoupení Jiřího Korna a jeho 4TET.
Nike (Joga bonito)
ozvučení a moderování fotbalových turnajů, které probíhaly po dobu cca 2 měsíců paralelně v Praze a Brně
Společnost Instrumentářek
hudební a kulturní program na celostátním kongresu konaném v Brně v interhotelu Voroněž
Alstom, ABB
ozvučení a hudební produkce na dvoudenních firemních večírcích
Penam (Pekárny na moravě)
zajištění hudební produkce na firemním večírku
Skynet
zajištění hudební produkce na firemním večírku
Párty pro VŠ
průběžně po dobu celého roku (např. půlení PEF MZLU, párty pro zahraniční studenty,...)
Česká Streetballová Federace
ozvučení turnajů